top of page

Projektledning av markanläggning av skolgård i Borås

RTG Bygg har för TidX Förvaltning drivit ett projekt där man anlagt en skolgård.

Skolgården är uppförd vid en ny skola (i ​befintliga lokaler). I projektet ingick lekutrustning, konstgräs, plattsättning, L-stöd för ramper vid nivåskillnader. Plus ett 60 meter långt bullerplank.

RTG Bygg i samarbete med:

RTG Bygg i samarbete med TidX Förvaltning
bottom of page