top of page
  • thomaskarlsson24

Upprustning av lek gård på Hagen skolan

På Hagen skolan i västra Göteborg har vi på RTG varit med och uppdaterat skolgården med en pergola med sitt bänkar, en gradäng, inspringningsskydd och ett båsstall för lek.Comments


bottom of page