top of page

Installation av hiss och fastighetsanpassning på Tagenevägen 68

RTG Bygg har i samarbete med Plusfastigheter AB installerat en hiss på Tagenevägen 68. Samt gjort en fastighetsanpassning för en hyresgäst som driver handel via nätauktioner.

RTG Bygg har monterat en större hiss som klarar 1200 kilo. En stålstomme avlastar bjälklaget efter håltagning och 4 stycken pålar har drivits 30 meter ner, för att hisschaktet skall stå stabilt. Väggar mellan verksamheter och korridorer byggdes, med brandklassning. Samt en ny port (typ garageport) monterades in.

RTG Bygg i samarbete med:

RTG Bygg i samarbete med Plusfastigheter AB
bottom of page