top of page

RTG Bygg & Fastighetsservice i samarbete med Göteborgs Stad 

Vi har fått i uppdrag av Lokalförvaltningen i Göteborg att utföra invändig renovering av Fjällskolan under perioden 11 juli 2022 tills den 30 april 2023.

Fjällskolan byggdes 1889 och ligger längst upp i Masthugget med utsikt över både Masthuggskyrkan och Älvsborgsbron och med närhet till Slottsskogen. Byggnaden har 5 våningar med 4-6 lärosalar per våning.

På Fjällskolan går ungefär 400 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har fritidshem upp till årskurs 6 för elever som har behov.

RTG Bygg i samarbete med Göteborgs Stad
bottom of page