top of page

RTG Bygg i samarbete med
Bostads AB Poseidon

RTG Bygg har utför i samarbete med Bostadsbolaget Poseidon byte av ca 650 källarförråd i Övre Lövgärdet. Med option på 150 källarförråd i samma område.

I uppdraget ingick rivning av befintliga förråd, montage av nya Troax-förråd och målningsarbeten.

Arbetet utfördes i etapper om 40 till 120 förråd åt gången. Rivning startade vecka 38 2021 och hela uppdraget var klart vecka 50 2021.

RTG Bygg i samarbete med Bostads AB Poseidon
bottom of page