top of page
Billdal-4642.jpg

Projektledning, entreprenad & byggservice i Göteborg

Se hur vi jobbade med det
nya resecentrumet i Kinna

RTG Bygg - Vi bygger om och bygger nytt!

Hos RTG Bygg blir du bemött av en rutinerad fackman som lyssnar på dina önskemål och förstår vad du behöver. För att kunna genomföra ditt projekt behöver du inte ha expertkunskapen, den har vi.

Vi samarbetar med mindre och medelstora fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare, försäkringsbolag, kommunala fastighetsbolag och tillverkningsindustri.

RTG Bygg bygger om och bygger nytt
RTG Bygg - Vi bygger om och bygger nytt!

Vi är organiserade för att ge dig bästa tänkbara service både före projektstart och under projektet. Vi vill bistå med vår kompetens så att din slutprodukt blir den bästa tänkbara. Ditt mål är vårt mål.

Byggentreprenad

RTG Bygg har en gedigen erfarenhet av såväl större som mindre ny-, om- och tillbyggnader av industri, kontor och bostäder.

Byggservice

Byggservice innefattar allt från enklare reparationer till mindre byggprojekt. Vi utför fönsterjusteringar, lokal-anpassningar, försäkringsskador, helrenoveringar m.m. Våra välutbildade hantverkare och under-entreprenörer kan utföra alla förekommande byggservice-arbeten.

Koncept i samarbete

I nära samarbete med ett flertal fastighetsägare och förvaltare utarbetar vi konceptlägenheter. Med dessa kan fastighetsägare tillsammans med hyresgästen komma fram till den standard och den hyresnivå som skall gälla.

Lokalanpassninga

RTG Bygg har lång erfarenhet av anpassning av lokaler till ny funktion, lägenhet eller verksamhet. I flertalet fall projektleder vi anpassningarna åt kunden.

Fästpunkt 1

Bli en av oss

Vi söker fler medarbetare till våra team:

Projektledare, platschefer, arbetsledare, hantverkare

JOBBANSÖKAN

Meddelande skickat!

GDPR

Genom att skicka in mina uppgifter ovan samtycker jag till att RTG Bygg behandlar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Data-skyddsförordningen eller annan lag.

Vi arbetar efter ISO 9001(kvalité), 14001(miljö) och 45001(arbetsmiljö) och kommer att certifiera verksamheten.

bottom of page